Andra utbildningar

Silviahemmets kurskatalog

Stiftelsen Silviahemmet erbjuder ett rikt utbud av demensutbildningar, både färdiga och skräddarsydda kurser. Läs mer i senaste kurskatalogen (nytt fönster)

 

Kunskapscentrum demenssjukdomar (Region Skåne) Kurserna vänder sig främst till vårdpersonal i Skåne men i mån av plats även till andra. Läs mer i utbildningskatalogen (nytt fönster)

BPSD-registret 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom. En avgiftsfri webbutbildning tar upp hur man kan arbeta med BPSD-registret.

För frågor om denna webbutbildning, mejla bpsd.sus@skane.se eller ring
040-33 55 78.

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom. En avgiftsfri webbutbildning tar upp hur man kan arbeta med BPSD-registret.

För frågor om denna webbutbildning, mejla bpsd.sus@skane.se eller ring
040-33 55 78.

Publicerad: 2016-03-01, Uppdaterad: 2020-01-14

BPSD-registret

Kunskapsguiden.se 

På Kunskapsguiden.se finns länkar till olika webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningarna är avgiftsfria och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Gå till Kunskapsguiden.se » (nytt fönster)

På Kunskapsguiden.se finns länkar till olika webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningarna är avgiftsfria och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Gå till Kunskapsguiden.se » (nytt fönster)

Publicerad: 2016-03-02, Uppdaterad: 2020-01-14

Privata utbildningsföretag 

Hattstugan vård och utbildning (nytt fönster)

Lära.se (nytt fönster)

Hattstugan vård och utbildning (nytt fönster)

Lära.se (nytt fönster)

Publicerad: 2020-01-03, Uppdaterad: 2020-01-14

Utbildning på flera språk 

Migrationsskolan har tagit fram en webbutbildning som översatts till olika språk. Den vänder sig till personer som är drabbade av demenssjukdom och deras anhöriga. I utbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, svåra symptom vid demens samt bemötande. Den tar cirka 90 minuter att genomföra. För närvarande finns utbildningen på följande språk:Migrationsskolan

 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska
 • Persiska/farsi
 • Polska
 • Bosniska/serbiska/kroatiska
 • Turkiska
 • Arabiska

Migrationsskolan har tagit fram en webbutbildning som översatts till olika språk. Den vänder sig till personer som är drabbade av demenssjukdom och deras anhöriga. I utbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, svåra symptom vid demens samt bemötande. Den tar cirka 90 minuter att genomföra. För närvarande finns utbildningen på följande språk:Migrationsskolan

 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska
 • Persiska/farsi
 • Polska
 • Bosniska/serbiska/kroatiska
 • Turkiska
 • Arabiska
Publicerad: 2016-03-01, Uppdaterad: 2020-01-14
Läs mer om utbildningen

Migrationsskolans webbplats (nytt fönster)