Mer om frontotemporal...

Rådgivning per telefon

Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus driver ett nationellt kompetenscentrum för frontotemporal demens. Här kan man få rådgivning via telefon: 046 – 17 74 55

Diagnoskriterier för frontotemporal demens

Engelsk version (pdf, 22 sid)