Poliser och ordningsvakter

Som polis och ordningsvakt möter du personer med demenssjukdom i olika situationer, förmodligen ofta utan att veta om det. Vilka tecken kan tyda på demenssjukdom? Hur bör du bemöta en person som har svårt att minnas och att utrycka sig på grund av sjukdom? Det är ett par frågor som tas upp i det kunskapsstöd som Svenskt Demencentrum har tagit fram för polis och ordningsvakter.

Kunskapsstödet består av en 16-sidig informationsskrift (se nedan) och en avgiftsfri webbutbildning (nytt fönster).  

omslag till skrift16-sidor med tips och goda råd:

Beställ gratis från vår webbshop (nytt fönster)

Ladda ned som pdf (nytt fönster)

 

 

 

  

 

 

 

Publicerad: 2017-03-16, Uppdaterad: 2020-01-14