Utvidgad demensutredning

Utvidgad demensutredning görs när en basal utredning inte ger tillräckligt med underlag för att ställa rätt demensdiagnos eller utesluta demenssjukdom. Det kan handla om personer med en svårbedömd symptombild eller en sällsynt demenssjukdom.

Utvidgade demensutredningar görs vid minnesmottagning eller annan specialistklinik. Personer i yrkesverksam ålder remitteras ofta direkt till specialistklinik.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer tar upp olika delar i en utvidgad demensutredning. Åtgärdernas prioritet anges inom parentes:

Neuropsykologiska tester
Genom neuropsykologiska tester bedöms bland annat minne, språk, uppmärksamhet och exekutiv förmåga. 

Hjärnavbildning med magnetkamera
Magnetresonanstomografi kallas ibland magnetkamera eller MR-kamera. Det används för att bland annat avläsa aktiviteten i olika delar av hjärnan.

Hjärnavbildning med magnetkamera
Magnetresonanstomografi kallas ibland magnetkamera eller MR-kamera. Det används för att bland annat avläsa aktiviteten i olika delar av hjärnan. 

FDG-PET
PET står för positronemissionstomografi. Det är en teknik som, tillsammans med spårämnet 18F-FDG, bland annat kan användas för avläsa aktiviteten i olika delar av hjärnan.

Kognitiva screeningbatteriet
Kognitiva screeningbatteriet brukar förkortas KSB. Det består av tio separata deltester som tillsammans ger en bild av hur förmågor som bland annat minne, snabbhet och uppmärksamhet fungerar.

Undersökning med SPECT
SPECT står för Single Photon Emission Computed Tomography. Tekniken gör det möjligt att bland annat undersöka dopamintransportsystemet i hjärnan, något som kan bidra till att ställa korrekt diagnos vid misstänkt Lewykroppsdemens.

 

 

 

Publicerad: 2012-04-19, Uppdaterad: 2020-01-14