Låna en minnesväska

Gamla föremål kan väcka minnen till liv och är en bra utgångspunkt för att starta ett samtal. En del äldreboenden och dagverksamheter gör sina egna s k minnesväskor eller minneslådor med tidstypiska saker från 30- och 40-talen. Det finns även museer som lånar ut minnesväskor.

Livrustkammarens minneslåda

Bröllopsminnen – en resande miniutställning är en minneslåda från Livrustkammaren på temat bröllop. Innehållet ska uppmuntra till samtal och att minnas egna och andras bröllop. Minneslådan innehåller böcker och fotoalbum med bilder från elva kungliga bröllop. I askar och påsar ryms föremål som stimulerar olika sinnen, bl a tyg från bröllopsklänningar, slöjor att känna på och handskar och halsband att prova.

Dagverksamheter och äldreboenden kan låna minneslådan helt gratis om den hämtas på Livrustkammaren i Stockholm. I övriga fall tillkommer en fraktavgift. Läs mer på Livrustkammarens webb » (nytt fönster)

Låna 1940-talsmusik med pressklipp

Statens musikbibliotek har satt ihop en portfölj med musik, omslag och pressklipp. Läs mer under Musik & dans »

Minnesväskor från Norrbottens museum

Norrbottens museum har tagit fram fem rullbara minnesväskor med olika teman.

  • Barndom och skola (1930-1970)
  • Kläder och hantverk (1930-1970)
  • Natur och fritid (1930-1970)
  • Kök och nostalgi (1900-1970)
  • Necessär och arbetsliv (1900-1970)

En handledning som beskriver hur materialet i minnesväskorna kan användas medföljer, liksom information om reminiscensmetoden i form av faktablad och litteratur. Minnesväskorna är framtagna för personal inom äldreomsorgen men kan även vara ett stöd för anhöriga i kommunikation med sin nästående.

Utlåning inom Norrbottens län är gratis, museet står för fraktkostnaden. Läs mer på Norrbottens museums webb (nytt fönster)

Publicerad: 2012-03-05, Uppdaterad: 2020-01-14