Mer om Lewykroppsdemens

Forskning

Fredrik Boström sammanfattar sin avhandling om Lewykroppsdemens som är en relativt outforskad demenssjukdom. Läs artikeln

Diagnostik

Diagnoskriterier för Lewykroppsdemens

Internationellt

The Lewy Body Society (nytt fönster)

Publicerad: 2008-09-28, Uppdaterad: 2020-01-14