Läkemedel

Symtomlindrande läkemedel vid demens

bild på läkemedelIdag finns läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom med demens. Läkemedlen gick tidigare under benämningen bromsmediciner, något som numera anses missvisande eftersom de inte kan påverka sjukdomsförloppet. Läkemedlen har däremot visat sig kunna lindra olika demenssymptom. Läs mer »

Läkemedel vid vaskulär demens

Vid vissa former av vaskulär demens kan en försämring av tillståndet förebyggas med antikoagulantia behandling. Läs mer »

Läkemedel vid psykiatriska symptom

Med demenssjukdomen följer inte bara minnesproblem och andra kognitiva symptom. Läkemedelsbehandling används även mot en rad olika psykiatriska symptom, t ex depression och vanföreställningar. Läs mer »

Publicerad: 2008-08-07, Uppdaterad: 2020-01-14