Palliativ vård

Vård i livets slut 

Palliativ vård är vård som ges när personens sjukdom inte går att bota. God vård i livets slut är en rättighet. Det handlar om att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet under återstående livstid, bland annat genom att lindra symptom och ge stöd till anhöriga. På Silviahemmet arbetar man efter den palliativa vårdfilosofin. Läs mer 

info till närstående

Vad händer i livets slut?

Vad händer i kroppen under livets sista tid? Vilken stöd kan man få som närstående? Det är frågor som tas upp i ett informationshäfte som vänder sig till just närstående. Häftet är tredje delen av Palliationspraktikan, en skrift från Palliationsakademin vid Betaniastiftelsen.

Häftet och de andra delarna av skriften, som vänder sig till personal, kan även beställas som trycksak från Palliationsakademins webb (nytt fönster)

Palliation ABC – en avgiftsfri webbutbildning

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning som har tagits fram av Betaniastiftelsen i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen kommer att bygga på Socialstyrelsens Nationella kunskapsstöd och vänder sig främst till personal inom vård och omsorg. Förutom en basal del innehåller den yrkesspecifika fördjupningar för läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Publicerad: 2008-06-26, Uppdaterad: 2020-01-19