Munhälsa

Glöm inte bort tänderna

Munhälsan försummas ofta hos personer med demenssjukdom. Följden kan bli karies, infektioner och svårigheter att äta. Tandäkaren Inger Wårdh betonar vikten av att vårdpersonal lär sig arbeta förebyggande. Läs mer »

tandborstar

Goda råd vid demens

Det är viktigt att arbeta förebyggande men att hjälpa en en demenssjukperson med tandbortsning och munhälsa kan vara svårt. Här följer några goda råd. Läs mer »

Rätt till särskilt tandvårdsstöd

Personer med demenssjukdom har i regel rätt till särskilt tandvårdsstdöd. Läs mer »

 

Publicerad: 2014-01-30, Uppdaterad: 2020-01-14