Om oss

Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. Sedan 1 januari 2013 är Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse.

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

SDC arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

SDC arbetar aktivt för att vara en länk mellan forskning, praktik, beslutsfattare och landets FoU-verksamheter:

 

Svenskt Demenscentrum utvärderades av Linköpings universitet 2011. Utvärderingen kom fram till att SDC svarat väl upp mot det stora trycket från samhället på mer kunskap och kommer att fortsätta behövas framöver eftersom dessa frågor fortsätter att vara aktuella i allt högre grad. Den övergripande slutsatsen från utvärderingen är att det finns goda skäl för att SDC ska få fortsätta med, och vidareutveckla, sin verksamhet i ett långsiktigt perspektiv.

Rapporten, "Nationella kompetenscentra som intermediär mellan forskning och praktik – Tre år med Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum", finns att läsa här » (nytt fönster)

Stiftelsen Silviahemmet (nytt fönster)

Stiftelsen Äldrecentrum (nytt fönster)

Hitta till oss 

Svenskt Demenscentrum ligger på Sveavägen 155, plan 10, i Stockholm. Närmaste T-banestation är Odenplan.

Karta via Google Maps » (öppnas i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum ligger på Sveavägen 155, plan 10, i Stockholm. Närmaste T-banestation är Odenplan.

Karta via Google Maps » (öppnas i nytt fönster)

Publicerad: 2019-11-25, Uppdaterad: 2020-01-14

Ledningsgrupp 

Wilhelmina Hoffman, verkställande direktör, geriatriker och verksamhetschef vid Silviahemmet

Gunilla Nordberg, biträdande chef, sjuksköterska, med dr och utvecklingsansvarig inom forskning och utveckling

Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska, utvecklingsansvarig inom vård & omsorg

Wilhelmina Hoffman, verkställande direktör, geriatriker och verksamhetschef vid Silviahemmet

Gunilla Nordberg, biträdande chef, sjuksköterska, med dr och utvecklingsansvarig inom forskning och utveckling

Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska, utvecklingsansvarig inom vård & omsorg

Publicerad: 2019-11-25, Uppdaterad: 2020-01-17

Styrelse 

bild på styrelse

Fr v: Helena Bonnier, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Maria Eriksdotter, ledamot i Stiftelsen Silviahemmets styrelse, Ewa Samuelsson, ordförande i Svenskt Demenscentrums styrelse, Gunnel Färm, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Torun Boucher, ordförande i Stockholm Stads äldrenämnd, och Ann-Charlotte Roupe, föreståndare för Silviahemmets dagvård.

bild på styrelse

Fr v: Helena Bonnier, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Maria Eriksdotter, ledamot i Stiftelsen Silviahemmets styrelse, Ewa Samuelsson, ordförande i Svenskt Demenscentrums styrelse, Gunnel Färm, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Torun Boucher, ordförande i Stockholm Stads äldrenämnd, och Ann-Charlotte Roupe, föreståndare för Silviahemmets dagvård.

Publicerad: 2019-11-25, Uppdaterad: 2020-01-17

Verksamhetsberättelse