Webbutbildningar

Gör som 450 000 andra, registrera dig på vår utbildningsportal så får du tillgång till Demens ABC och 14 andra webbutbildningar om demenssjukdom. Samtliga är avgiftsfria och vid godkänt kunskapstest kan du skriva ut ett diplom.

Läs mer om utbildningarna

Länk till Demens ABC plus Biståndshandläggare

Demens ABC

• Jobba säkert med läkemedel

Demens ABC plus

  • Anhöriga
  • Biståndshandläggare
  • Hemtjänst
  • Primärvård
  • Sjukhus
  • Särskilt boende

• Mötas i musik

• Nollvision

• Om demens för polis och ordningsvakter

• Palliation ABC

 Samordna med SIP

• Åldern har sin rätt

 

 

Publicerad: 2015-04-09, Uppdaterad: 2020-03-30