Fotbollsminnen

Fotboll väcker minnen

fotbollFotboll är vår största folkidrott och engagerar många. Det är därför ett bra ämne för att väcka minnen, inleda samtal och skapa gemenskap bland personer med demens. Atmosfären, hejaramsorna och de hyllade stjärnorna – många starka upplevelser kan ha etsat sig fast i minnet. De flesta av oss har också sparkat boll när vi var små, på gården eller i skolan.

Goda erfarenheter av samtalsgrupper

Vid tre äldreboenden i Malmö har man goda erfarenheter av fotboll som tema för samtalsgrupper. Med hjälp av minnesväckare har man aktiverat både äldre demenssjuka män och kvinnor som deltagit med liv och lust. Läs Fotbollsminnen väcks i Malmö »

Så gör du en fotbollsväska

Ni som inte arbetar i Malmöområdet kan själva skapa er fotbollsväska. Beställ vårt bildpaket och ladda ned hejaramsor och annat material från vår hemsida. Tips på hur man gör en fotbollsväska »

"Inte kan jag vara samtalsedare,
jag kan ju inget om fotboll"

Innan ni samlar deltagarna till fotbollsträffen ska ni utse en samtalsledare bland personalen. Den som leder samtalen behöver varken vara kunnig eller ens intresserad av fotboll, däremot nyfiken och intresserad av deltagarna och deras levnadshistoria. Se inspirationsfilm och läs Tips till samtalsledare »

Publicerad: 2014-03-19, Uppdaterad: 2020-01-14