Museum (anpassade visningar)

Möten med minnen 

Den 28 januari 2013 invigde H.M. Drottningen ”Möten med minnen”, ett projekt där museer runt om i Sverige får hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Samtidigt invigdes projektet på Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalarnas museum, Jamtli, Falkenbergs museum och Murberget Länsmuseet Västernorrland samt i Malmö Konsthall.

I dagsläget medverkar 83 museum i ”Möten med minnen”. Syftet med ”Möten med minnen” är att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Positiva upplevelser på ett museum bidrar också till att öka de demensdrabbades livskvalitet.

Alzheimerfonden har huvudansvaret för ”Möten med minnen” som genomförs i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Projektet kommer att pågå fram till 2015 och är möjligt tack vare ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet på 5 000 000 kronor. Utbildningsseminarier och workshops hålls på...

Den 28 januari 2013 invigde H.M. Drottningen ”Möten med minnen”, ett projekt där museer runt om i Sverige får hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Samtidigt invigdes projektet på Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalarnas museum, Jamtli, Falkenbergs museum och Murberget Länsmuseet Västernorrland samt i Malmö Konsthall.

I dagsläget medverkar 83 museum i ”Möten med minnen”. Syftet med ”Möten med minnen” är att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Positiva upplevelser på ett museum bidrar också till att öka de demensdrabbades livskvalitet.

Alzheimerfonden har huvudansvaret för ”Möten med minnen” som genomförs i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Projektet kommer att pågå fram till 2015 och är möjligt tack vare ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet på 5 000 000 kronor. Utbildningsseminarier och workshops hålls på plats hos museerna och leds av en konstpedagog från Nationalmuseum.

Meet Me at MoMA

”Möten med minnen” har sin grund i ”Meet Me at MoMA”, ett månatligt program för alzheimersjuka och deras anhöriga och vårdare på The Museum of Modern Art i New York. Ur detta program växte ”The MoMA Alzheimer’s Project”, lanserat år 2007 med stöd av MetLife Foundation, vilket ökat räckvidden av MoMA:s program genom att ta fram resurser som kan användas av museer, demensboenden och organisationer för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet har belönats med flera utmärkelser och de verktyg som museet tagit fram används nu på museer runt om i världen.

En utvärdering som gjorts av MoMA och New York University School of Medicine visar entydigt att deltagarna uppskattar det positiva bemötandet och upplevelserna som stärker självkänslan. Anhöriga, ledsagare och vårdpersonal vittnar också om ett ökat välbefinnande hos de demenssjuka efter museibesöken. Uppfattningen är att projektet motverkar den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom.

Läs mer om Meet Me at MoMa » (nytt fönster)

Publicerad: 2013-09-19, Uppdaterad: 2020-01-19

Möten med minnen

 

 

 

Alzheimerfonden

 

Alzheimerfonden » (nytt fönster)

 

 

Nationalmuseum

 

Nationalmuseum » (nytt fönster)

 

 

Demensförbundet

 

Demensförbundet » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum