Plockförkläden

Genom att känna och plocka med förklädena och detaljerna på dessa, aktiveras känselreceptorena i händerna och det blir en form av taktil stimulering. Förklädena kan sys upp i två varianter, ett manligt och ett kvinnligt. I en studie har man utvärderat motoriska plockförklädens påverkan på oro hos äldre personer med demens.

                                                                                 Läs mer » (pdf i nytt fönster)

Publicerad: 2009-02-18, Uppdaterad: 2020-01-14