Din rätt till vård och omsorg

Hemtjänst, dagverksamhet och hjälpmedel är exempel på insatser som kan underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom. Även som anhörig kan du behöva stöd från samhället.

I Socialstyrelsens broschyr Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre får du veta vad vård och omsorg kan vara, vad det får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur insatser utförs.

Broschyren finns på en rad olika språk. Samtliga versioner går att ladda ned som PDF (avgiftsfritt) eller beställa som pappersutgåva (mot en mindre avgift) via Socialstyrelsens hemsida » (nytt fönster)

Publicerad: 2010-03-11, Uppdaterad: 2020-01-14