Facebook

Demensförbundet har en facebookgrupp för personer med demenssjukdom och anhöriga. Här kan man dela sina tankar och erfarenheter och ställa frågor till andra i samma situation. Gruppen är sluten viilket innebär att man först måste kontakta en administratör som godkänner medlemskap, e-post: info@demensforbundet.se

Sedan tidigare finns flera facebookgrupper för unga anhöriga, se www.unganhorig.se (nytt fönster)

Publicerad: 2014-09-30, Uppdaterad: 2020-01-14