Checklistor (övriga)

Beteende/sömn schema

Neuropsykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus arbetar efter ett dokument vid kartläggning av sömn och beteende. Ladda ned (pdf, 1 sida)

Checklista som utredningshjälp vid ökad fallrisk

Eva Silow, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Göteborgs stad har utarbetat en checklista som utredningshjälp vid ökad fallrisk. Ladda ned (pdf, 1 sida)

Sömn/oros schema

Demensteamet i Enköping har skapat ett dokument som arbetsredskap för att kunna kartlägga när en person är orolig men också för att se hur mycket eller lite individen sover under dygnet. Därmed kan man se ett mönster i både sömn och vid oro om man fyller i schemat under flera veckor. Man skriver den aktuella siffran i rutan eller markerar de olika alternativen med varsin färg. Ladda ned (pdf, 1 sida)

Publicerad: 2019-11-22, Uppdaterad: 2020-01-14