Demensvänligt samhälle

I Sverige finnns närmare 150 000 personer med en demenssjukdom och antalet ökar i takt med att befolkningen åldras. Personer med demenssjukdom bor oftast hemma under många år. Att skapa ett demensvänligare samhälle är därför ett högprioriterat mål för Svenskt Demenscentrum. I samarbete med andra aktörer har vi därför tagit en rad initiativ.

Publicerad: 2015-07-02, Uppdaterad: 2020-01-14