Läs- och filmtips

Anhörigboken 

Omslag till AnhörigbokenAtt leva nära eller umgås med en människa som har en demenssjukdom förändrar ofta hela livssituationen. Mycket blir annorlunda. Som anhörig behöver man råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och om bra förhållningssätt till den sjuka. Man behöver också veta vilka rättigheter man har och vart man vänder sig för att få hjälp för att klara ”det annorlunda livet”.

Anhörigboken ges ut av Demensförbundet och innehåller goda råd och kunskap om demenssjukdomar. Den tar också upp rättigheter och vart man ska vända sig som anhörig. Boken är också värdefull för demenssjuka, vårdpersonal, beslutsfattare och planerare då mycket kunskap, information och praktiska råd finns i en och samma bok.

Som medlem i den lokala demensföreningen eller i...

Omslag till AnhörigbokenAtt leva nära eller umgås med en människa som har en demenssjukdom förändrar ofta hela livssituationen. Mycket blir annorlunda. Som anhörig behöver man råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och om bra förhållningssätt till den sjuka. Man behöver också veta vilka rättigheter man har och vart man vänder sig för att få hjälp för att klara ”det annorlunda livet”.

Anhörigboken ges ut av Demensförbundet och innehåller goda råd och kunskap om demenssjukdomar. Den tar också upp rättigheter och vart man ska vända sig som anhörig. Boken är också värdefull för demenssjuka, vårdpersonal, beslutsfattare och planerare då mycket kunskap, information och praktiska råd finns i en och samma bok.

Som medlem i den lokala demensföreningen eller i Demensförbundet centralt får man Anhörigboken utan kostnad. Boken kan beställas från Demensförbundets butik (nytt fönster).

Publicerad: 2012-01-26, Uppdaterad: 2020-01-19

Vad händer i livets slut? 

info till närstående

Vad händer i kroppen under livets sista tid? Vilken stöd kan man få som närstående? Det är frågor som tas upp i ett informationshäfte från Palliationsakademin, Betaniastiftelsen och som vänder sig till dig som är närstående.

info till närstående

Vad händer i kroppen under livets sista tid? Vilken stöd kan man få som närstående? Det är frågor som tas upp i ett informationshäfte från Palliationsakademin, Betaniastiftelsen och som vänder sig till dig som är närstående.

Publicerad: 2017-08-24, Uppdaterad: 2020-01-14

En film om anhörigskap 

Bild på omslag

Vad händer när livet drastiskt förändras och slår in på en annan väg? När det inte blir som vi tänkt oss. När vi står inför svåra beslut. Hur ska vi hantera fortsättningen på våra liv?

Fyra vågade livet berättar fyra anhöriga om att leva med en sjuk partner. Filmen är från 2008 och bygger på ett samarbete mellan Ekerö kommun, PRO, SPF och Röda Korset i Ekerö Kommun.

Se filmen (ca 60 min) » (nytt fönster)

 

 

 

Bild på omslag

Vad händer när livet drastiskt förändras och slår in på en annan väg? När det inte blir som vi tänkt oss. När vi står inför svåra beslut. Hur ska vi hantera fortsättningen på våra liv?

Fyra vågade livet berättar fyra anhöriga om att leva med en sjuk partner. Filmen är från 2008 och bygger på ett samarbete mellan Ekerö kommun, PRO, SPF och Röda Korset i Ekerö Kommun.

Se filmen (ca 60 min) » (nytt fönster)

 

 

 

Publicerad: 2012-02-07, Uppdaterad: 2020-01-14

Om demenssjukdom för anhöriga 

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptomen kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare och många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på. Det är här denna bok kommer in.

Om demenssjukdom för anhöriga tar inte bara upp demenssjukdomens symptom och förlopp. Den ger också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och, inte minst, olika former av stöd till anhöriga. I boken delar personer som levt med en demenssjuk närstående med sig av sina erfarenheter. Det handlar om prövningar och sorg men också om glädje och gemenskap mitt i sjukdomen.

Om demenssjukdom för anhöriga är den tredje av sex handböcker till olika målgrupper. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums avgiftsfria webbutbildningar Demens ABC plus »...

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptomen kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare och många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på. Det är här denna bok kommer in.

Om demenssjukdom för anhöriga tar inte bara upp demenssjukdomens symptom och förlopp. Den ger också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och, inte minst, olika former av stöd till anhöriga. I boken delar personer som levt med en demenssjuk närstående med sig av sina erfarenheter. Det handlar om prövningar och sorg men också om glädje och gemenskap mitt i sjukdomen.

Om demenssjukdom för anhöriga är den tredje av sex handböcker till olika målgrupper. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums avgiftsfria webbutbildningar Demens ABC plus »

Beställ boken i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

Publicerad: 2014-05-19, Uppdaterad: 2020-01-14