Utbilda dig

Som undersköterska finns flera sätt att fördjupa sig inom demensområdet.

Silviasyster

Sophiahemmets högskola och Silviahemmet erbjuder en kurs i specialisering i demensvård för undersköterskor. Efter genomförd utbildning får du titeln Silviasyster av Drottning Silvia vid en högtidsceremoni i Stockholm.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan har utbildningar i hela landet, utformade efter arbetslivets  och som berättigar till studiemedel från CSN. 

Webbutbildningar

Svenskt Demenscentrums webbutbildningar, t ex Demens ABC och Demens ABC plus, är avgiftsfria och öppna för alla.

Läs mer under Utbildning

Publicerad: 2016-10-20, Uppdaterad: 2020-01-14