Demens i siffror

Hur många har en demenssjukdom?

SVERIGE

Mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom.
Varje år insjuknar 20 000 – 25 000 personer.

År 2030 beräknas 180 000 – 190 000 ha en demenssjukdom.

År 2050 beräknas 250 000 ha en demenssjukdom.

Siffrorna för 2030 och 2050 bygger på att dagens befolkningsprognoser stämmer och att inte förebyggande åtgärder eller nya behandlingsmetoder påverkar utvecklingen.   

Källa: Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom,  Socialstyrelsen (2017)

 

VÄRLDEN

I världen lever ca 47 miljoner med en demenssjukdom. Varje år
insjuknar 10 miljoner, det motsvarar en person var tredje sekund. 

Prognos för antalet personer med demenssjukdom,
år 2030: 75 miljoner och år 2050: 131 miljoner.

Källa: World Alzheimer Report 2015, Alzheimer´s Disease International 


Var bor personer med demenssjukdom?

Ca 60 % personer med demenssjukdom bor i egen bostad (lägenhet/villa)
Ca 40 % bor på demensboende eller annat äldreboende (särskilt boende).

Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader
i Sverige 2012, Socialstyrelsen 


Vad kostar demenssjukdomar samhället?

Det totala samhällskostnaderna för demenssjukdomar beräknas till
närmare 62,9 miljarder kr som är fördelade på:

 • Kommuner (bl a särskilt boende, hemtjänst):
  49,2 miljarder kr
 • Informell vård (anhörigas obetalda vård):
  10,6 miljarder kr
 • Regioner (bl a läkemedel och läkarbesök):
  2,9 miljarder kr
 • Produktionsbortfall (lämnat arbetslivet p g a demens):
  0,1 miljarder kr

Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012, Socialstyrelsen

Samtliga redovisade siffror ovan är ungefärliga och bygger på beräkningar baserade på olika befolkningsstudier.

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2020-03-17