Kalender

Kurs för anhöriga och närstående • Sthlm 

25
sep
Datum: 25 september 2020
Tid: 9:30 – 15:30
Plats:
Gustav III:s väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviehemmet

Silviahemmets kurs för dig som är anhörig eller närstående till en person drabbad av demens (kognitiv sjukdom) och vill lära dig mer om sjukdomen. Max antal cirka 20 personer - stort utrymme lämnas för frågor och diskussion i gruppen. Kursen riktar sig till privatpersoner.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! • Stockholm 

19
okt
Datum: 19 – 20 oktober 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

Anmäl (tilmeld) dig till konferensen (nytt fönster)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus. Temat denna gång är Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. På kvällen den 19 oktober bjuds föreläsare och deltagare på buffé i Stockholms stadshus.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till chefer, arbetsledare, utvecklingsledare, beslutsfattare på̊ olika nivåer samt personer med intresse för ledarskapsfrågor inom demensområdet.

Konferensavgift
Vid anmälan t.o.m. 14 maj: 4 000 SEK (5 000 SEK, inkl. moms).
Vid anmälan fr.o.m. den 15 maj: 4 700 SEK (5 875 SEK, inkl. moms).
I avgiften ingår föreläsningar och seminarier, lunch och kaffe.

Tillägg för Danmark
Görs anmälan av ett företag/en organisation och de anger VAT-nummer gäller EU-regler för omvänd skattskyldighet och konferensavgiften blir exklusive moms.
Görs anmälan av en privatperson som saknar VAT-nummer blir konferensavgiften inklusive moms.

Tillägg för Norge
För företag/organisation och privatpersoner i Norge blir konferensavgiften exklusive moms.

Betalsätt
Konferensavgiften betalas för närvarande endast mot faktura som skickas ut inom två veckor efter anmälan. Kortbetalning (Visa, Mastercard etc) kan göras fr.o.m. mitten av februari 2020.

Anmälan
Den här informationen behöver du vid anmälan:
Organisationsnummer (Sverige)/CVR-nummer (Danmark)
• GLN (endast för Sverige, ej obligatoriskt)
• VAT-nummer (obligatoriskt vid momsfri betalning, gäller företag/organsationer i Danmark)
• Fakturaadress
• Fakturareferens

OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Övernattning
Hotell bokas och betalas separat. Förslag på hotell med avtal för skandinavisk ledarskapskonferens (pdf, nytt fönster)

Demenskunskap - grundkurs för hemtjänsten • Sthlm 

25
okt
Datum: 25 oktober 2020
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Gustav IIIs väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hemtjänsten och som i ditt arbete möter personer med demens eller sviktande minne. Under dagen kommer du att få lära mer om de vanligaste demenssjukdomarna och vilka symtom du kan möta hos en person som drabbats av demens. Du får lära dig hur minnet fungerar och hur du genom olika strategier kan underlätta för den som är demenssjuk. Vi går igenom anhörigas/närståendes situation och belyser viktiga områden som t.ex. bemötande och aktivitet. Vi tar även upp vanliga problemsituationer i hemtjänstarbetet för diskussion. Du kommer att få många praktiska råd och tips under dagen.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Verktyg för god demensvård: för arbetsterapeuter och fysioterapeuter • Sthlm 

12
nov
Datum: 12 – 13 november 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Gustav III:s väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Två kursdagar för dig som arbetar som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Du får ett medicinskt perspektiv på kognitiv sjukdom (demenssjukdom) och lära dig mer om gott förhållningssätt samt bemötande av personer med demenssjukdom. En arbetsterapeut och en fysioterapeut kommer att föreläsa om sitt arbete med demenssjuka. Målet är att du ska få fördjupade kunskaper, råd och tips i ditt arbete.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)