LSS | Intellektuell funktionsnedsättning

Tidiga Tecken

Logga Tidiga tecken

Tidiga Tecken är ett nytt kartläggningsverktyg för personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning. Som namnet antyder är syftet att fånga upp tecken på tidig demens.  Läs mer »

Demens vid utvecklingsstörning blir allt vanligare

bild på Barry KarlssonPersoner med utvecklingsstörning lever allt längre. Det gör att allt fler av dem utvecklar demenssjukdom. Neuropsykolog Barry Karlsson tar upp vilka krav det ställer på diagnostik och omvårdnad. Läs artikel »

Bild på Demenspodden
 Neuropsykolog Barry Karlsson intervjuas i
 Demenspodden. Lyssna här » (nytt fönster)

Ingen ska behöva flytta på grund av demens

bild på person med Downs syndrom

Demenssjukdom vid Downs syndrom ställer delvis andra krav på personalen på boenden för utvecklingsstörda. Ingen ska behöva flytta på grund av demens anser Arja Ylhänen, biträdande verksamhetschef för en gruppbostad utanför Stockholm. Läs mer »

Publicerad: 2011-03-24, Uppdaterad: 2020-01-14